fredag 4 maj 2012

Välkommen till Tomtebo odlarförenings informationssidor


Foto: MR


Tomtebo odlarförening bedriver odling på Tomtebo odlingsområde som ligger syd-öst om Nydalasjön och består av ett 100-tal odlingslotter. Området ligger bredvid Tomtebo kolonilottsförening (som även har stugor).

Klicka här för en karta via google maps Kort historik

1979 upplåter kommunen fastigheten Nydala 1:50 till föreningen Miljögruppens odlingslotter. Sedan 1987 heter vi Tomtebo odlarförening. Året därpå byggdes redskapsboden och stadgarna etablerades. Vattenledningen drogs in och grävdes ner först 1992; till dess tog man vatten från en brunn som finns vid lott 2B/3C. Utedass ställdes upp år 2000. Nedan finns en karta över områdets utformning från 2022.