fredag 4 maj 2012

Våra förhållningsregler


Foto: MR


Information till medlemmar i föreningen
Odlarföreningen drivs helt ideellt och bygger på alla medlemmars engagemang. Umeå kommun arrenderar ut marken åt föreningen, men i övrigt sköter vi allt själva. Medlemmarnas förhållningssätt med rättigheter och förpliktelser regleras av stadgarna. Läs dem noga!

Odlingsavgift är 3kr per kvm och år och betalas till plusgiro 70453-6 (Nordea). Ange ditt namn, lottnummer och lottstorlek (dvs den lott du fått dig tilldelad). Det går numera att betala via internetbank. I odlingsavgiften ingår tillgång till redskap, gödsel och vatten. Vattnet är påslagen under den frostfria perioden av året. På våren köper föreningen in hästgödsel från Innertavle. Per 50kvm odlingslott får man ta tre strukna skottkärror gödsel. Välj ändamålsenligt redskap, så håller det bättre i längden! Använt redskap rengörs bäst med en borste och lämnas tillbaka till sitt plats i redskapsboden. Låt det inte ligga kvar på lotten!

 Vi har två städdagar per säsong, då vi alla hjälper till med att ordna komposten, rensa dikena, laga broar etc. All redskap är bokat för dessa allmänna insatser, som vanligtvis hålls under en helg i slutet av maj och i slutet av september.

Kompostområdet vid redskapsboden omfattar tre väl avgränsade längor med stigar emellan: 1) färsk kompost, 2) vilande kompost och 3) jordtag. Släng ditt växtavfall ovanpå den färska längan och observera begränsningarna! Komposthögen ska bli högre, inte bredare. Se även till att trallen inte försvinner under kompostmaterial! Sjuka växtdelar (potatismögel, vinbärsgallkvalster) ska inte läggas på komposten utan brännas. Har Du vedartat växtavfall (grenar, ris, obehandlat trä), ska Du lämna det på rishögen på eldningsplatsen (lott 26A). Rishögen bränns vid flera tillfällen under säsongen.

Det är viktigt att avvattningen fungerar på området. Om din lott angränsar till ett dike, ska Du säkerställa att vattnet kan rinna undan och Du ska hålla växtligheten lågt under hela säsongen. Liknande gäller för gångarna mellan lotterna och eventuella gräsplättar på din odlingslott (se stadgarna). Ej skötta områden med hög gräs bjuder in både ormar och åkersork.

Vi är en ekologisk förening, vilket betyder bland annat att bensindrivna redskap inte är tillåtna; varje vår utses dock en eller två dagar där man får köra med jordfräs utan att störa allt för många grannar.

När Du vattnar Dina odlingar, tänk på att det är mest effektivt på förmiddagen med en kanna per kvm. Om Du vill vattna med hjälp av en slang, bör Du undvika middagshettan, då vattnet bara dunstar av redan i luften och vattendroppar på bladen fungerar som brännglas i solsken. Dessutom har den som vattnar med vattenkanna företräde vid vattenkran.


Sopor måste Du ta hem igen; vi har ingen sophämtning och ska inte belasta stugföreningens soptunnor med vårt skräp.

Marktäck gärna om du önskar, men undvik att skräpa ner området med tidningspapper eller papp,; även tunn plast brukar inte håller särskilt länge i solljus. Använd täckbark, presenning eller marktäckningsväv istället och tynga ner det ordentligt med stenar eller brädor!

Vinbärsgallkvalster som angriper svarta vinbär syns som uppsvällda knoppar som inte utvecklas till blad. Kvalstren kan också sprida ett virus som gör att buskarna blir helt sterila och bär inte frukt. Är det enstaka grenar så kan det räcka med att skära bort eller samla in knopparna; materialet ska brännas eller slangs i soporna hemma. Är hela busken angripen så måste busken kapas och riset eldas upp. Skulle de nya grenarna som växer upp angripas igen är det bäst att gräva upp busken.   
Klicka här för en kort information med bild i pfd-fil

Kirskål är ett av våra värsta ogräs. Den sprids lätt genom rotbitar och frön. Täck marken med täckväv i minst en säsong, klipp ner plantorna regelbundet eller/och rensa jorden från rötter. Torka blomställningar och rötterna i solen innan de slängs på komposten! Dem första bladen på våren kan med fördel ätas i sallad eller omelett!
Klicka här för mer information och bilder på Kirskål